0985406606 - Bảo hành: 0707074000 - Dự án: 0967 079 168

Chính sách đổi trả.

Thông tin chi tiết chính sách Đổi trả:

Điều kiện đổi trả:

MPE SMART CONTROL sẽ chấp nhận đổi trả cho các trường hợp sau đây:

  • Sản phẩm bị hư hỏng do quá trình vận chuyển.
  • Sản phẩm bị hư hỏng trong quá trình sản xuất.
  • Sản phẩm không giống như những gì bạn được nghe, thấy và nhìn ở trên website hay từ nhân viên tư vấn.

Nếu như sản phẩm của bạn không nằm trong những mục ở trên, chúng tôi có quyền được từ chối yêu cầu đổi trả của quý khách.

 Thời gian đổi trả:

Thời gian đổi trả cố định trong vòng 03 ngày đối với khách hàng ở khu vực trung tâm Hồ Chí Minh. Còn đối với các khách hàng ở các tỉnh khác được kéo dài đến 7 ngày kể từ ngày mua hàng.