0985406606 - Bảo hành: 0707074000 - Dự án: 0967 079 168

PHÍCH CẮM P-332

567,500₫

(Còn hàng)

THÔNG SỐ KỸ THUẬTPhích cắm Plug IP6632A-250V-3P

Sản phẩm liên quan

Mô tả sản phẩm

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Phích cắm Plug IP66

32A-250V-3P

Bình luận