0985406606 - Bảo hành: 0707074000 - Dự án: 0967 079 168

TỦ ĐIỆN ÂM TƯỜNG CHỨA MCB T10

300,000₫

(Còn hàng)

Tủ điện âm tường chứa MCB 10 cực Sê-ri TKhả năng chứa: 7-10 CựcMPE Distribution box T10 Consumer Unit size: 287 mm x 213 mm x 258 mm x 185 mm x 89 mm x 70 mm

Sản phẩm liên quan

Mô tả sản phẩm

Tủ điện âm tường chứa MCB 10 cực Sê-ri T

Khả năng chứa: 7-10 Cực

MPE Distribution box T10 Consumer Unit size: 287 mm x 213 mm x 258 mm x 185 mm x 89 mm x 70 mm

Bình luận