0985406606 - Bảo hành: 0707074000 - Dự án: 0967 079 168

TỦ ĐIỆN ÂM TƯỜNG CHỨA MCB T14

390,000₫

(Còn hàng)

Tủ điện âm tường chứa MCB 14 cực Sê-ri TKhả năng chứa: 11-14 CựcMPE Distribution box T14 Consumer Unit size: 362 mm x 248 mm x 330 mm x 216 mm x 89 mm x 70 mm

Sản phẩm liên quan

Mô tả sản phẩm

Tủ điện âm tường chứa MCB 14 cực Sê-ri T

Khả năng chứa: 11-14 Cực

MPE Distribution box T14 Consumer Unit size: 362 mm x 248 mm x 330 mm x 216 mm x 89 mm x 70 mm

Bình luận