0901682000 - Bảo hành: 0707074000 - Dự án: 0917 079 168

TỦ ĐIỆN ÂM TƯỜNG CHỨA MCB T20

589,000₫

(Còn hàng)

Tủ điện âm tường chứa MCB 20 cực Sê-ri TKhả năng chứa: 15-20 CựcMPE Distribution box T20 Consumer Unit size: 470 mm x 248 mm x 440 mm x 216 mm x 95 mm x 75 mm

Sản phẩm liên quan

Mô tả sản phẩm

Tủ điện âm tường chứa MCB 20 cực Sê-ri T

Khả năng chứa: 15-20 Cực

MPE Distribution box T20 Consumer Unit size: 470 mm x 248 mm x 440 mm x 216 mm x 95 mm x 75 mm

Bình luận