0985406606 - Bảo hành: 0707074000 - Dự án: 0967 079 168

TỦ ĐIỆN ÂM TƯỜNG CHỨA MCB T24

840,000₫

(Còn hàng)

Tủ điện âm tường chứa MCB 24 cực Sê-ri TKhả năng chứa: 21-24 CựcMPE Distribution box T24 Consumer Unit size: 323 mm x 382 mm x 300 mm x 355 mm x 95 mm x 75 mm

Sản phẩm liên quan

Mô tả sản phẩm

Tủ điện âm tường chứa MCB 24 cực Sê-ri T

Khả năng chứa: 21-24 Cực

MPE Distribution box T24 Consumer Unit size: 323 mm x 382 mm x 300 mm x 355 mm x 95 mm x 75 mm

Bình luận