0901682000 - Bảo hành: 0707074000 - Dự án: 0917 079 168

TỦ ĐIỆN ÂM TƯỜNG CHỨA MCB T32

1,032,000₫

(Còn hàng)

Tủ điện âm tường chứa MCB 32 cực Sê-ri TKhả năng chứa: 25-32 CựcMPE Distribution box T32 Consumer Unit size: 398 mm x 500 mm x 365 mm x 460 mm x 105 mm x 85 mm

Sản phẩm liên quan

Mô tả sản phẩm

Tủ điện âm tường chứa MCB 32 cực Sê-ri T

Khả năng chứa: 25-32 Cực

MPE Distribution box T32 Consumer Unit size: 398 mm x 500 mm x 365 mm x 460 mm x 105 mm x 85 mm

Bình luận