0901682000 - Bảo hành: 0707074000 - Dự án: 0917 079 168

TỦ ĐIỆN ÂM TƯỜNG CHỨA MCB T4

141,000₫

(Còn hàng)

Tủ điện âm tường chứa MCB 4 cực Sê-ri TKhả năng chứa: 2-4 CựcMPE Distribution box T4 Consumer Unit size: 148 mm x 160 mm x 128 mm x 135 mm x 89 mm x 70 mm

Sản phẩm liên quan

Mô tả sản phẩm

Tủ điện âm tường chứa MCB 4 cực Sê-ri T

Khả năng chứa: 2-4 Cực

MPE Distribution box T4 Consumer Unit size: 148 mm x 160 mm x 128 mm x 135 mm x 89 mm x 70 mm

Bình luận