0985406606 - Bảo hành: 0707074000 - Dự án: 0967 079 168

TỦ ĐIỆN ÂM TƯỜNG CHỨA MCB T40

1,191,000₫

(Còn hàng)

Tủ điện âm tường chứa MCB 40 cực Sê-ri TKhả năng chứa: 33-40 CựcMPE Distribution box T40 Consumer Unit size: 470 mm x 500 mm x 440 mm x 460 mm x 105 mm x 76 mm

Sản phẩm liên quan

Mô tả sản phẩm

Tủ điện âm tường chứa MCB 40 cực Sê-ri T

Khả năng chứa: 33-40 Cực

MPE Distribution box T40 Consumer Unit size: 470 mm x 500 mm x 440 mm x 460 mm x 105 mm x 76 mm

Bình luận