0985406606 - Bảo hành: 0707074000 - Dự án: 0967 079 168

TỦ ĐIỆN ÂM TƯỜNG CHỨA MCB T6

187,000₫

(Còn hàng)

Tủ điện âm tường chứa MCB 6 cực Sê-ri TKhả năng chứa: 5-6 CựcMPE Distribution box T6 Consumer Unit size: 215 mm x 199 mm x 188 mm x 170 mm x 89 mm x 70 mm

Sản phẩm liên quan

Mô tả sản phẩm

Tủ điện âm tường chứa MCB 6 cực Sê-ri T

Khả năng chứa: 5-6 Cực

MPE Distribution box T6 Consumer Unit size: 215 mm x 199 mm x 188 mm x 170 mm x 89 mm x 70 mm

Bình luận